Veldzicht Zetten

CPO/MO woningen

Boven – beneden
Huurwoningen WSV 

CPO Koopwoningen
De Groene Morgen

Huurwoningen
De Biotoop

CPO/MO
woningen Senioren

Kavels vrije
verkoop

CPO/MO seniorenwoningen

10 (senioren) woningen voor VSVZ

Het CPO/MO deel in het project Veldzicht Zetten omvat 10 grondgebonden senioren (levensloopbestendige) woningen.

Op 15 januari 2016 is de CPO VSVZ ”Vereniging Seniorenwoningen Veldstraat Zetten” opgericht.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de realisatie van de bouw van seniorenwoningen aan de Veldstraat te Zetten.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van (sociale) projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject/woning.

Mede Opdrachtgeverschap (MO) is de gulden middenweg tussen projectmatige woningbouwontwikkeling en (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO en PO).

In het project Veldzicht gaan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Mede Opdrachtgeverschap samen in verband met het vastgestelde woonprogramma en de beschikbare toegewezen ruimte op de locatie, passend binnen het totale plan. Toekomstige bewoners zijn van begin af aan nauw betrokken bij het bepalen van de woningontwerpen en bouwmaterialen. De indeling en de afwerking van de eigen woning bepalen de bewoners uiteindelijk zelf.

De ontwikkelaar en bouwer geven financiële transparantie, door een onderbouwing van de totale kostprijs van de woning. Het voordeel van MO (Mede Opdrachtgeverschap) is dat de koper geen technische en financiële risico’s loopt.

Deze woningen zullen worden gebouwd door Dijkhof Bouw B.V.

Als lid van deze vereniging kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating, het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Wil je meer weten over de Vereniging Seniorenwoningen Veldstraat Zetten? Of informatie over de te realiseren woningen? Stuur een mail naar Liesbeth Le Poole liesbeth.lepoole@gmail.com.

Samen werken aan
duurzaam wonen

Onze doelstelling is door een integrale aanpak een duurzame, energiezuinige én betaalbare woonwijk te realiseren.

De gebiedsontwikkeling van dit plan is in handen van DijMe Ontwikkeling B.V.*

* Dit is een samenwerking van Dijkhof Bouw B.V. uit Klarenbeek en Mecus Planontwikkeling B.V. uit Huissen

×