Veldzicht Zetten

Huurwoningen De Biotoop

Boven – beneden
Huurwoningen WSV 

CPO Koopwoningen
De Groene Morgen

Huurwoningen
De Biotoop

MO
Seniorenwoningen

Kavels vrije
verkoop

Huurwoningen De Biotoop

12 huurwoningen

Woongemeenschap De Biotoop, groen en sociaal

Aan de rand van Zetten (GLD), grenzend aan de heerlijkheid Hemmen, wordt in samenwerking met Woningstichting Valburg en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) een groene en sociale woongemeenschap gerealiseerd. De Biotoop. Wij zoeken nog enthousiaste toekomstige medebewoners in de leeftijd van 25 tot 60 jaar. De verwachte realisatie van het project is ongeveer 3 jaar.

Woonstichting Valburg gaat 12 sociale huurwoningen voor ons bouwen. De huurprijzen liggen naar verwacht tussen de €633 voor een 1-2 persoonshuishouden en €753 voor een meerpersoonshuishouden. Daarnaast betalen we contributiekosten en een bijdrage voor het gemeenschapsgebouw.

Als je bij De Biotoop komt wonen, word je lid van onze bewonersvereniging. De woningen zelf zijn eigendom van Woningstichting Valburg en zullen worden beheerd door Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). De Biotoop bestaat uit 12 geschakelde sociale huurwoningen met een gedeeld gemeenschapsgebouw en een gezamenlijke (moes)tuin.

We zijn zelf verantwoordelijk voor onze woon- en leefomgeving. Je zult dan ook ongeveer een dagdeel per week kwijt zijn aan bestuurlijke, organisatorische en/of dagelijkse taken binnen de woongemeenschap. Waarbij iedereen een bijdrage levert naar draagkracht. We kiezen er bewust voor om voorzieningen, spullen en ruimtes met elkaar te delen. We maken werkgroepen om de taken onderling te kunnen verdelen. Denk hierbij aan werkzaamheden in de tuin, onderhoudsklussen en het organiseren van activiteiten.

De Biotoop wil een groene en sociale woonomgeving zijn met een positief en ecologisch leefklimaat, waar we naar elkaar omkijken en op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We streven naar een zo gering mogelijke ecologische voetafdruk en goed nabuurschap.

Word je hier net zo enthousiast van als wij, dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek waarin we je verder kunnen informeren over het wonen bij De Biotoop en al je vragen kunnen beantwoorden.

Je kunt contact opnemen met Mieke Pippel via miekepippel@gmail.com of vul het interesseformulier op deze website in.

Samen werken aan
duurzaam wonen

Onze doelstelling is door een integrale aanpak een duurzame, energiezuinige én betaalbare woonwijk te realiseren.

De gebiedsontwikkeling van dit plan is in handen van DijMe Ontwikkeling B.V.*

* Dit is een samenwerking van Dijkhof Bouw B.V. uit Klarenbeek en Mecus Planontwikkeling B.V. uit Huissen

×